Bc. a Mgr.

.

.

Zoznam dokumentov potrebných k prihláške na štúdium:
1. Žiadosť rektorovi VŠM vo Varšave (dotazník) – v prílohe pod názvom Prihláška na štúdium VŠ – 1. stupeň Bc., 2. stupeň Mgr.
2. Kópia maturitného vysvedčenia – nemusí byť overená, originál len k nahliadnutiu v prípade potreby
3. Originál lekárskeho potvrdenia o dobrom zdravotnom stave
4. 4 fotografie s rozmermi 35x 45 mm
5. Kópia dokladu totožnosti

Prihlášky môžete zasielať na: humanumsk@gmail.com