Interný pokyn k štúdiu

Interný pokyn k základným náležitostiam záverečných prác, ich zverejnení a sprístupnení po dobu ich uchovávania platný pre Collegium Humanum – Varšavská Univerzita Manažmentu vo Varšave, Konzultačnom stredisku sv. Vladimíra v Trebišove.

.

Pre študentov

Vzor záväzných úvodných strán k záverečným prácam študentov.