Poplatok za vysokoškolské a postgraduálne štúdia na COLLEGIUM HUMANUM – VARŠAVSKÁ UNIVERZITA MANAŽMENTU v Trebišove:

  1. Stupeň – Bc. štúdium – 900 € + 20.-€ – poplatok za spracovanie prihlášky
  2. Stupeň – Mgr. štúdium – 1000 € + 20.-€ – poplatok za spracovanie prihlášky
  3. Stupeň – Podiplomové štúdia – 2800 €, na Faktúru 3000 € – bez poplatku za spracovanie prihlášky

.

Poplatok spolu s poplatkom za spracovanie prihlášky je potrebné uhradiť na číslo účtu:

Náborové a konzultačné stredisko sv. Vladimíra v Trebišove

BU 5131898255 – Občianske združenie sv. Vladimíra

IBAN: SK24 0900 0000 0051 3189 8255

BIC: GIBASKBX

Pri platbe je potrebné ako variabilný symbol zadať dátum narodenia v tvare DDMMYYYY (napr. 12021980)

Do poznámky prosíme uviesť celé meno a typ štúdia.

.

Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov

E-mail: humanumsk@gmail.com

PaedDr. Ing. Dana Tóthová, MBA, koordinátor štúdia 

Tel. +421904853322 

 ThDr. Vlastimil Bajužik PhD., riaditeľ konzultačného strediska 

Tel. +421907410013