Konzultačné stredisko

Vitajte na novej stránke Konzultačného strediska Collegium Humanum – Varšavská Univerzita Manažmentu v Trebišove. Sme radi, že ste vstúpili na tieto stránky, ktoré Vám otvoria poznanie o možnosti štúdia. Ponúkame Vám informácie o nás a o ponuke štúdia v novom akademickom roku. Veríme, že sa pripojíte k poslucháčom Collegium Humanum – Varšavská Univerzita Manažmentu vo Varšave.

Myšlienka zakladateľov bola postavená na skutočnosti, že v Košickej eparchii a v košickom samosprávnom kraji chýba vysoká škola zameraná na hotelierstvo a gastronómiu. Chceme poskytnúť vysokoškolské vzdelanie ľuďom, ktorí v týchto prudko sa rozvíjajúcich odboroch už pracovali, alebo sa na prácu v nich pripravovali. VŠ tak pôsobí ako neuniverzitná súkromná vysoká škola a jej hlavným poslaním je poskytnúť študentom teoretické i praktické znalosti v oblasti cestovného ruchu a gastronómie. Štúdium je zamerané na prípravu odborníkov pre stredný a vyšší manažment v oblasti cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie.

Vysoká škola ponúkne v rámci prezenčného aj diaľkového bakalárskeho a magisterského štúdia dva veľmi žiadané odbory. Ide o bakalársky študijný odbor „Manažment a marketing cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie“. A magisterské štúdium v dvoch odboroch: „Cestovný ruch“, a „Hotelierstvo a gastronómia“.  Absolventi týchto odborov sú pripravení na prácu v riadiacich a organizačných funkciách, pretože získavajú vedomosti o ekonomickej podstate fungovania podniku, o organizácii hotelov, hotelových reťazcov a ďalších ubytovacích zariadení, ako i podnikov, ktoré poskytujú gastronomické služby a ako pridaná hodnota je vypestovanie u absolventoch vedenie svojich podnikov, resp. svojho poslania a povolania v hodnotách sociálneho učenia cirkvi a kresťanských hodnôt. Sú schopní fungovať vo sfére súkromného podnikania, s prihliadnutím na podmienky Európskej únie, ako aj v neziskovo orientovaných inštitúciách.

Na našu školu prichádzajú nielen čerství maturanti, ale aj ľudia z praxe, ktorí sa chcú vo svojej špecializácii ďalej vzdelávať a zvýšiť tak svoju konkurencieschopnosť. Diaľkové štúdium na VŠ individuálne využíva znalosti a zručnosti, ktoré ľudia z praxe už majú. Ich životné skúsenosti im môžu pomôcť prekonať iné slabé stránky. Práve k študentom, ktorí už dlhšie nesedeli v školských laviciach, máme špeciálny prístup. Chápeme, s akými obavami sa musia vyrovnať, kým sa rozhodnú prihlásiť sa na štúdium. Keď sa však rozhodnú, sú väčšinou úspešní. Vďaka štúdiu si môžu splniť sen a vyštudovať odbor, v ktorom pracujú a majú ho radi. Stačí len zvoliť si tú správnu cestu.